Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-09/01/09 Z DNIA 25 SIERPNIA 2010r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-09/01/09 Z DNIA 25 SIERPNIA 2010r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO


Postanowienie

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 sierpnia 2010r. Pana Mieczysława Seraszka , zamieszkałego Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela o podjęcie zawieszonego postępowania

orzekam

podjąć zawieszone postanowieniem z dnia 15 lutego 2010r. nr OŚ.7624-08/01/09 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położnym na działkach nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 15 lutego 2010r. nr OŚ.7624-08/01/09 Burmistrz Pogorzeli zawiesił na wniosek Pana Mieczysława Seraszka z dnia 12 lutego 2010r. postępowanie administracyjne w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położnym na działkach nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela.
Pismem z dnia 24 sierpnia 2010r. Pan Mieczysław Seraszek złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania albowiem ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania tj. przedłożone zostały przez wnioskodawcę uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycji.
Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional