Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego


Pogorzela, dnia 02.08.2010r.
OŚ. 7624- 02/07/10


OGŁOSZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), stosując przepis art. 49 Kpa. Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 02.08.2010r. wydał postanowienie nr OŚ.7624- 02/06/10 w którym zgodnie z art. 69 ust. 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. zawiesił postępowanie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gm. Pogorzela do czasu przedłożenia przez Inwestora ww. przedsięwzięcia : Pana Adama Wachowiaka, zamieszkałego w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional