Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Pogorzela, dnia 28 lipca 2010r.
OŚ.7624- 9/5/09

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 49 i art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli

informuje

w dniu 10 grudnia 2009r. na wniosek Inwestora: DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12c/1, 71 – 502 Szczecin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela” składającej się z dwudziestu dziewięciu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu:

Obręb                               Nr działki pod elektrownie
Bułaków                           190, 211
Małgów                             78
Wziąchów - Paradów       378, 289, 320/1,355,319/1
Kromolice                        488/2, 489/4, 481/2, 482/1, 63/6, 502/2, 112, 69/1, 65, 134, 190, 464/2
Gumienice                        46/3, 69, 60, 51/3, 142, 46/8
Głuchów                           308, 328, 502
Gmina Pogorzela, powiat gostyński, woj. wielkopolskie


Do wniosku został dołączony w dniu 13 lipca 2010r. Raport o oddziaływaniu na środowisko rozwiązań projektowych planu budowy Farmy Wiatrowej Pogorzela przedmiotowej inwestycji.

Każdy ma prawo zapoznać się z treścią raportu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W tym terminie należy składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji.
Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), stosuje się przepis art. 49 Kpa.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional