Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Pogorzela, dnia 18.06.2010r.
OŚ.7624-02/02/10


OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 73 oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 15 czerwca 2010 roku na wniosek Inwestora: Pana Adama Wachowiaka zamieszkałego w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie bydła: 123,40 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę” na działkach o nr ewidencyjnych: 85/1 i 85/3 położonych w Kromolicach, stanowiących własność Beaty i Adama Wachowiak- zamieszkałych w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional