Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ 7624-01/01/10 z dnia 06.04.2010r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ 7624-01/01/10 z dnia 06.04.2010r.


Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ 7624-01/01/10 z dnia 06.04.2010r.

Na podstawie art.21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Burmistrz Pogorzeli zawiadamia o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami przy ul. Ogrodowej w Pogorzeli, które zostało wszczęte na wniosek złożony przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
Jednocześnie informuje o uprawnieniu stron do zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli , ul. Rynek 1, pokój nr 6Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional