Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.04.2010 r. do 30.04.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, Rynek 1 63-860 Pogorzela w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20.04.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pogorzeli z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2010 r.


Burmistrz Pogorzeli

Piotr CurykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Curyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional