Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/213/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XXXIII/213/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Numer uchwały: 213
Numer sesji: 33
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXIII/213/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1
1. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli na stronie 13 w dziale „Budowa sieci kanalizacyjnej” zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pod nazwą Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” w następującym zakresie:
a) wkład własny z kwoty „10 631 384,00”, na kwotę „367 004,00”
b) sumy z kwoty „10 631 384,00” na kwotę „367 004,00”
2. Powyższe zmiany przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie