Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVIII/184 /09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Głuchowie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/184 /09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Głuchowie.

Numer uchwały: 184
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVIII/184 /09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 17 lipca 2009 r

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Głuchowie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 oraz art. 40 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Głuchowie stanowiące działki nr 378/1, 379/1 i 381/1 o łącznej powierzchni 0,1242 ha, działkę nr 378/2 o powierzchni 0,2823 ha, działkę nr 379/2 o powierzchni 0,3362 ha, działkę nr 381/2 o powierzchni 0,2634 ha, oraz działkę nr 381/3 o powierzchni 0,0756 ha.
Wyżej wymienione nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr 24 347.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional