Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Pogorzela, dnia 08.01.2010r.
OŚ. 7624 – 04/05/09OGŁOSZENIE

Dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela” składającej się z dwudziestu dziewięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: w obrębie Bułaków nr 190, 211, w obrębie Małgów nr 78, w obrębie Wziąchów – Paradów nr 378, 289, 320/1, 355, 319/1, w obrębie Kromolice nr 488/2, 489/4, 481/2, 482/1, 63/6, 502/2, 112, 69/1, 65, 134, 190, 464/2, w obrębie Gumienice nr 46/3, 69, 60, 51/3, 142, 46/8, w obrębie Głuchów nr 308, 328,502, gmina Pogorzela.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), stosując przepis art. 49 Kpa. Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości Postanowienie i Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 10.12.2009r. nr OŚ.7624 – 03/05/09 Burmistrz Pogorzeli zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz. 1227 ze zmianami) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 28.12.2009r. nr RDOŚ -30-00.I-66190-464/09/akr RDOŚ w Poznaniu wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia należy wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional