Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXII/205/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2009 roku.

UCHWAŁA NR XXXII/205/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2009 roku.

Numer uchwały: 205
Numer sesji: 32
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXII/205/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2009 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się udzielić w 2009r. pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
w kwocie 25000 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie:

- zakup tomografu SP ZOZ w Gostyniu.

2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa
w ust. 1 określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Pogorzeli i Zarządem
Powiatu.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXII /205/ 09 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2009 r.

Stosownie do art.175 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone miedzy innymi na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zakup tomografu przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional