Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bułaków”.

UCHWAŁA Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bułaków”.

Numer uchwały: 197
Numer sesji: 31
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXXI/197/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bułaków”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Bułaków” przyjęty uchwałą Nr 1/09 Rady Sołeckiej w Bułakowie z dnia 25 września 2009 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnymi za realizację „Planu Odnowy Miejscowości Bułaków” czyni się Burmistrza Pogorzeli i Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Bułakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXXI/197/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bułaków”

1) Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z niżej wymienionych powodów: Na podstawie możliwości wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdza się, iż podjęcie ww. uchwały umożliwi wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Poprzez zwarte w Planie wytyczne do podejmowania działań dotyczących rozwoju miejscowości Bułaków, stworzono możliwości poprawy życia mieszkańców.
Wobec powyższego należało uchwalić niniejsza uchwałę.

2) Informacja o skutkach finansowych realizacji uchwały.
Na tym etapie wdrażania Planu Odnowy trudno określić rzeczywiste skutki finansowe dla budżetu gminy.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional