Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/195/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 września 2009 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Uchwała Nr XXX/195/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 września 2009 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Numer uchwały: 195
Numer sesji: 30
Rok: 2009

Uchwała Nr XXX/195/09

Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458/ w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. Nr 50, poz. 398/
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli – Piotrowi Curykowi – ubruttowione wynagrodzenie z uwzględnieniem następujących składników:

-wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.620,00 zł
-20 % dodatek za wysługę lat w kwocie - 924,00 zł
-dodatek funkcyjny w kwocie - 1.650,00 zł
-20 % dodatek specjalny - 1.254,00 zł
----------------------------
Razem : 8.448,00 zł

Słownie : osiem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych gr oo.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2009 r.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/195/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. Dz. U. Nr 50 poz. 398 przewiduje nowe regulacje płacowe dla pracowników samorządowych. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi od 4.200,oo do 5.900,oo zł. Nowe regulacje dotyczą też dodatku funkcyjnego. Do tych składników dochodzi staż pracy oraz dodatek specjalny w wysokości 20% płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego.
Dotychczsowe wynagrodzenie jakie otrzymywał Burmistrz Pogorzeli było najniższym jakie przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional