Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA Nr XXIX/192/09 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gumienicach.

UCHWAŁA Nr XXIX/192/09 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gumienicach.

Numer uchwały: 192
Numer sesji: 29
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXIX/192/09
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gumienicach.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 68 ust.1 pkt 7 i ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Pogorzeli przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikowi lokalu mieszkalnego położonego w Gumienicach nr 34 usytuowanego na działce nr 181 o powierzchni 0,07 ha, bonifikaty w wysokości 50% ceny ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego przy jednorazowym uiszczeniu należności przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie