Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVIII/ 186 /2009 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łukaszewie.

UCHWAŁA NR XXVIII/ 186 /2009 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łukaszewie.

Numer uchwały: 186
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXVIII/ 186 /2009
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Łukaszewie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z przepisem art. 1 ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 33/5 o powierzchni 0,5197 ha położonej w Łukaszewie, której właścicielem jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łukaszewie.
2. Nabycie nieruchomości nastąpi w formie darowizny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie