Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVII/ 180 /09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli w rejonie ulicy Armii Poznań.

UCHWAŁA Nr XXVII/ 180 /09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli w rejonie ulicy Armii Poznań.

Numer uchwały: 180
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVII/ 180 /09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 czerwca 2009 r

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli w rejonie ulicy Armii Poznań.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli w rejonie ulicy Armii Poznań składającą się z działki nr 1570/44 o powierzchni 0,07.66 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego KW nr 29 217.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie