Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVI/171/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli

UCHWAŁA Nr XXVI/171/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli

Numer uchwały: 171
Numer sesji: 26
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVI/171/09

Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli wskazujące sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 7.233,60 zł.

§ 2

W roku 2008 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli uzyskała wynik finansowy netto – plus 472,57 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional