Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIV/168/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie akceptacji starań o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta i Gminy Pogorzela.

UCHWAŁA Nr XXIV/168/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie akceptacji starań o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta i Gminy Pogorzela.

Numer uchwały: 168
Numer sesji: 24
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXIV/168/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 kwietnia 2009 roku


w sprawie akceptacji starań o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta
i Gminy Pogorzela.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

Akceptuje się starania Parafii Rzymsko Katolickiej św. Michała Archanioła w Pogorzeli
o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta i Gminy Pogorzela.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/168/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie akceptacji starań o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta
i Gminy Pogorzela.


W dniu 31 marca 2009 roku złożony został wniosek Ks. Kanonika Proboszcza Hieronima Muczka,, Rady Parafialnej oraz Członków Bractwa Kościelnego o uznanie św. Michała Archanioła patronem Miasta i Gminy Pogorzela. Wniosek został przekazany do zaopiniowania Komisjom Rady Miejskiej. Św. Michał jest patronem kościoła i parafii już od 1341 roku, kiedy zbudowano pierwszy kościół. Różne uroczystości, a w szczególności coroczny odpust ku czci św. Michała Archanioła odbywający się 29 września przyciąga wielu mieszkańców miasta, wiosek oraz sąsiednich parafii. Odbyła się też pielgrzymka parafialna do Włoch do sanktuarium św. Michała Archanioła w Gargano. Poza tym przeprowadzono ankietę wśród parafian, spośród których 1626 wyraziło wolę, aby św. Michał Archanioł był patronem miasta i gminy Pogorzela, głosów negatywnych nie było. W związku z powyższym Komisje Rady Miejskiej pozytywie zaopiniowały ww. wniosek.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional