Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA NR XXIV/166/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela

UCHWAŁA NR XXIV/166/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela

Numer uchwały: 166
Numer sesji: 24
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXIV/166/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 kwietnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XV/106/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Do reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu upoważnia się Piotra Curyka – Burmistrza Pogorzeli”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/166/09
z dnia 6 kwietnia 2009 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy PogorzelaZ uwagi na konieczność szczegółowego sprecyzowania uprawnień Burmistrza Piotra Curyka, jako przedstawiciela Gminy Pogorzela w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z wyobraźnią” zachodzi konieczność zmiany brzmienia § 2 uchwały nr XV/106/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional