Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIV/ 163 /09 Rady Miejskiej w PogorzeliI z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Wiosny Ludów dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

UCHWAŁA NR XXIV/ 163 /09 Rady Miejskiej w PogorzeliI z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Wiosny Ludów dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

Numer uchwały: 163
Numer sesji: 24
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXIV/ 163 /09

Rady Miejskiej w PogorzeliI

z dnia 6 kwietnia 2009 roku

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy
ulicy Wiosny Ludów dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 32 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy
ulicy Wiosny Ludów, w operacie ewidencji gruntów figurująca pod nr 859 o powierzchni 1,28.62 ha zapisaną w księdze wieczystej KW nr 25667 dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional