Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/160/2009 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009 roku. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.

Uchwała Nr XXIV/160/2009 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009 roku. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.

Numer uchwały: 160
Numer sesji: 24
Rok: 2009

Uchwała Nr XXIV/160/2009
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 kwietnia 2009 roku.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5, art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1. Postanawia się udzielić w 2009 r. pomocy finansowej dla Gminy Piaski w kwocie 4.000,00 zł (słownie: czterytysiące 00/100 złotych) z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony zabytków na kontynuowanie prac konserwatorskich w Klasztorze – korytarze, łącznik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional