Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/158/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXIII/158/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Numer uchwały: 158
Numer sesji: 23
Rok: 2009

Uchwała Nr XXIII/158/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż w roku 2009 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotą 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych) realizowane będzie zadanie polegające na wsparciu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Gostyńskiego na lata 2008 – 2032”, którego wykonawcą jest Powiat Gostyński.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional