Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXIII/157/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pogorzeli.

U C H W A Ł A Nr XXIII/157/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pogorzeli.

Numer uchwały: 157
Numer sesji: 23
Rok: 2009

U C H W A Ł A Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pogorzeli.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z § 130 ust. 1 Uchwały nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Pogorzela (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego Nr 92, poz. 2339) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Miejska w Pogorzeli po zapoznaniu się ze skargą oraz przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną postępowaniem wyjaśniającym, oddala skargę Pana Józefa Dutkowiaka zam. Kromolice 65, 63-860 Pogorzela z dnia 3.02.2009 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego dnia 19.02.2009 r. z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Wydział Infrastruktury na sposób załatwienia sprawy dotyczącej wycięcia krzewów i drzew przy posesji skarżącego oraz usunięcia chodnika z wysokim krawężnikiem przy posesji Pana Zbigniewa Wawrockiego.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/157/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pogorzeli.Do Rady Miejskiej w Pogorzeli wpłynęła, przekazana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Wydział Infrastruktury w dniu 19 lutego 2009 r. skarga Pana Józefa Dutkowiaka zam. Kromolice 65, 63-860 Pogorzela na sposób załatwienia sprawy dotyczącej wycięcia krzewów i drzew przy posesji skarżącego oraz usunięcia chodnika z wysokim krawężnikiem przy posesji Pana Zbigniewa Wawrockiego.
W związku z § 130 ust. 4 pkt. 1 Statutu Gminy Pogorzela (Uchwała nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 kwietnia 2007 roku) podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli Przewodniczący Rady przedstawił treść skargi, a następnie przekazał ją do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
W dniu 16 marca 2009 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego ustaliła:
1. Burmistrz pouczył pracowników wykonujących czynności pielęgnacyjno – porządkowe o stosownym zachowaniu się wobec obywateli.
2. Prace pielęgnacyjne przeprowadzone w pasie drogowym administrowanym przez gminę nie wymagają powiadomienia właścicieli działek sąsiednich.
3. Prace pielęgnacyjne nie odbywały się na posesji Pana Józefa Dutkowiaka.
4. Chodnik założony przy posesji Pana Zbigniewa Wawrockiego jest wykonany zgodnie z normatywami technicznymi.
5. Przeprowadzone prace pielęgnacyjne umożliwiły dostęp do hydrantu przeciwpożarowego znajdującego się przy posesji wnoszącego skargę.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną i wnosi do Rady Miejskiej o jej oddalenie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional