Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA Nr XXII/155/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli

UCHWAŁA Nr XXII/155/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli

Numer uchwały: 155
Numer sesji: 22
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXII/155/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2009 r

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2004 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Armii Poznań składającą się z działki nr 50/3 o powierzchni 0,11.60 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23582.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE


Do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XXII/155/09 z dnia
12 marca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Armii Poznań w Pogorzeli

Rada Miejska w Pogorzeli przeznacza do zbycia w trybie bezprzetargowym działkę nr 50/3 o powierzchni 0,11.60 ha na rzecz Stadniny Koni Dębno Sp. Jawna – użytkownikowi wieczystemu sąsiedniej nieruchomości to jest działki nr 35/48. Działka nr 50/3 stanowi skanalizowany rów, który jest niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości przyległej tj. działki nr 35/48 nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Pogorzela działka nr 50/3 oraz 35/48 leżą w miejskiej strefie osiedleńczej.
W związku z powyższym przedmiotowa uchwała spełnia ustawowe warunki zbycia w trybie bez przetargowym oraz jest zgodna z kierunkami i strategią rozwoju gminy Pogorzela.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional