Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY POGORZELA o wszczęciu w dniu 18 lutego 2009 roku na wniosek Inwestora : Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek, Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY POGORZELA o wszczęciu w dniu 18 lutego 2009 roku na wniosek Inwestora : Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek, Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Pogorzela, dnia 03.12.2009r.

OŚ. 7624- 06/01/09

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY POGORZELA

Na podstawie art. 49 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli

informuje

o wszczęciu w dniu 18 lutego 2009 roku na wniosek Inwestora : Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek, Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położnym na działkach nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela.

Do wniosku został dołączony w dniu 30 listopada 2009r. Raport oddziaływania na środowisko – Przebudowa rozbudowa i adaptacja budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP.
Każdy ma prawo zapoznać się z treścią raportu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W tym terminie należy składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional