Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI


OŚ.7624-3-6/2008/2009

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA POGORZELI

Na podstawie art.49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust 7 pkt 4, art. 46 ust 1, art. 32 ust 1 pkt 1, art. 19 ust.1 i ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

informuje

o wszczęciu w dniu 7 kwietnia 2008r. na wniosek inwestora ZHU EKO – SKÓRTEX Gizałki Angelika Ligocka ul. Wrzesińska 77, Tomice, 63- 308 Gizałki z dnia 8 sierpnia 2008r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu zbierania i przeładunku odpadów wraz z instalacją urządzeń do segregacji, sortowania, odzysku i przeładunku odpadów komunalnych znajdującego się we wsi Międzyborze, gmina Pogorzela.
W międzyczasie nastąpiło przejęcie w/w firmy przez nową firmę EKO- SKÓRTEX Gizałki Sp. z o.o. Nowa firma będzie kontynuowała całą działalność i będzie też inwestorem w zaplanowanym wcześniej przedsięwzięciu

Do wniosku został dołączony w dniu 21 sierpnia 2009r. Raport oddziaływania na środowisko - Rozbudowa zakładu zbierania i przeładunku odpadów wraz z instalacją urządzeń do segregacji, sortowania, odzysku i przeładunku odpadów komunalnych znajdującego się we wsi Międzyborze, gmina Pogorzela.
Każdy ma prawo zapoznać się z treścią raportu , który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia .W tym terminie należy składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional