Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art.21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Burmistrz Pogorzeli zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji wymagającej udziału społeczeństwa , którą jest decyzja o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na budynek produkcyjno handlowo usługowy – montaż mebli z gotowych elementów wraz ze sprzedażą na działce nr ewid. 8/5 w Elżbietkowie, realizowanego przez Pana Karola Gadzińskiego, ul. Glinki 15, 63 – 860 Pogorzela.
Jednocześnie informuje o uprawnieniu stron do zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli , ul. Rynek 1, pokój nr 6.



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.











Valid XHTML 1.0 Transitional