Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia w którym stwierdzono brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia w którym stwierdzono brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.


Pogorzela, dnia 21 sierpnia 2009r.

OŚ.7624- 05/03/09

OGŁOSZENIE
o wydaniu postanowienia w którym stwierdzono brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 21.08.2009 roku wydał postanowienie w którym stwierdza brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na budynek produkcyjno – handlowo – usługowy, montaż mebli z gotowych elementów wraz ze sprzedażą, na działce nr ewid. 8/5, obręb geodezyjny wieś Elżbietków, gmina Pogorzela Inwestora: Pana Karola Gadzińskiego ul. Glinki 15, 63 – 860 Pogorzela.
Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, biuro nr 6.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional