Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE Burmistrza Pogorzeli o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OGŁOSZENIE Burmistrza Pogorzeli o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Pogorzela, dnia 10 sierpnia 2009r.

OŚ. 7624 – 02/03/09

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 10 sierpnia 2009 roku na wniosek Inwestora: Pana Karola Gadzińskiego, ul. Glinki 15 , 63-860 Pogorzela, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na budynek produkcyjno, handlowo, usługowy - montaż mebli z gotowych elementów wraz ze sprzedażą na działce nr ewid. 8/5 obręb geodezyjny wieś Elżbietków, gmina Pogorzela
Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, biuro nr 6.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional