Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa Pogorzela II”

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa Pogorzela II”


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Farma Wiatrowa Pogorzela II”


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem postępowania i opracowywanej prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych „Farma Wiatrowa Pogorzela II” w gminie Pogorzela.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 01 września 2009 r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli albo w formie elektronicznej, na adres um@pogorzela.pl . Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – plan miejscowy Farma Wiatrowa Pogorzela II”.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pogorzela.Burmistrz Miasta Pogorzela

Piotr Curyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional