Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Numer uchwały: 151
Numer sesji: 21
Rok: 2008

Uchwała Nr XXI/151/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Na podstawie art. 18 a, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/151/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

§ 102 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy tej Komisji na rok 2009 jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr XXI/151/08
z dn. 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok .

1. Ocena funkcjonowania targowiska.
2. Kontrola stołówek.
3. Kontrola delegacji za II półrocze 2008 roku.
4. Kontrola środków gminnych przeznaczonych na sport.
5. Kontrola wykonania budżetu za 2008 rok.
6. Kontrola urlopów w skali absencji w pracy w Urzędzie Miejskim
i jednostkach podległych za 2008 rok.
7. Kontrola rozliczeń zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych w Urzędzie
Miejskim w I półroczu 2009 r.
8. Kontrola opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
i komórkowych w Urzędzie Miejskim.
9. Kontrola inwestycji i remontów prowadzonych – przez Gospodarkę
Komunalną.
10. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
11. Kontrola przeprowadzonych przetargów przez placówki podległe Urzędowi
Miejskiemu.
12. Kontrola realizacji wydatków określonych w Miejsko – Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za II
i II kwartał 2009 roku.
13. Kontrola wydatkowanych środków z budżetu Gminy i środków z dotacji
przeznaczonych na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej za I kwartał 2009 roku.
14. Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych.
15. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2010.
16. Wszystkie sprawy zlecone przez stałe Komisje Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional