Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Numer uchwały: 149
Numer sesji: 21
Rok: 2008

Uchwała Nr XXI/149/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli na stronie 13 w dziale „Budowa sieci kanalizacyjnej” zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pod nazwą „Projekt: System kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pępowo-Pogorzela, Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wraz z budową sieci kanalizacyjnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów” w następującym zakresie:
a) okres realizacji z „2005-2011” na „2005-2012”
b) dofinansowanie z kwoty „20 721 855,54” na kwotę „0,00”,
c) wkład własny z kwoty „3 656 798,04” na kwotę „9 734 376,41”,
d) sumy z kwoty „24 378 653,58” na kwotę „9 734 376,41”.
2. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 na stronie 15 w tabeli w dziale Remont obiektów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) usuwa się inwestycje pn. „Remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli”,
2) zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pod nazwą „Odnowa budynku Strażnicy OSP Bułaków” w zakresie okresu realizacji z „2009” na „2010”,
3) zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pod nazwą „Wyczyszczenie stawu znajdującego się na terenie wsi Kaczagórka” w zakresie okresu realizacji z „2009” na „2010”,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie