Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXI/148/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze.

UCHWAŁA Nr XXI/148/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze.

Numer uchwały: 148
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXI/148/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 r

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym częściowo zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Międzyborzu składającą się z działki nr 404/1 o powierzchni 3,58.69 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23864 oraz działki nr 133/1 o powierzchni 0,72.71 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23582.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie