Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XX/142/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

UCHWAŁA NR XX/142/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Numer uchwały: 142
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XX/142/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 39.108,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 12.024.797,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.108,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.1. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 12.591.607,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 11.127.832,00 zł. w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.209.233,00 zł
3. Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
na 2008 rok określa załącznik Nr 3 2.212.087,00 zł

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zdjęcia dołączone:

         Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional