Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”.

Uchwała nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”.

Numer uchwały: 141
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała nr XX/141/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”.

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009” po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„6) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) na prowadzenie działań informacyjno – szkoleniowych i doradczych skierowanych do organizacji posiadających osobowość prawną oraz grup nieformalnych w zakresie projektowania wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwania środków na ich realizację,
b) na udzielenie dotacji organizacjom posiadającym osobowość prawną jak i grupom nieformalnym na realizacje zadań, które przyczynią się do budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional