Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20.11.2008 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach

Uchwała nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20.11.2008 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach

Numer uchwały: 140
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała nr XX/140/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20.11.2008 r.

w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn . zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1
Ustala się opłatę miesięczną za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego w następującej wysokości :

• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli 54,00zł
• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Głuchowie 48,00zł
• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Kromolicach 37,00zł

§ 2
Opłata nie obowiązuje w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie dłuższym niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Uzasadnienie
do uchwały nr XX/140/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 r.

W związku z rosnącą inflacją samorządy gminne corocznie podwyższają opłaty stałe za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
W roku 2009 przewiduje się wzrost o 2,9 %.
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy.
Na posiedzeniu komisji zdecydowano, że podnosi się opłaty w przedszkolach w Pogorzeli
o 2 zł, w Głuchowie o 1 zł, w Kromolicach o 2 zł.

W takim przypadku podjęcie tejże uchwały wydaje się uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional