Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Pogorzela, dnia 02 marca 2009 r.
OŚ.7624-02/01/09O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2009 roku na wniosek Inwestora: Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek Małgów 5, 63-860 Pogorzela, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie, adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położonym na działkach nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, biuro nr 11 w godzinach urzędowania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional