Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Numer uchwały: 137
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała Nr XX/137/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional