Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wsparcia finansowego projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego”

UCHWAŁA Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wsparcia finansowego projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego”

Numer uchwały: 2008/18/123
Numer sesji: 18
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVIII/123/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wsparcia finansowego projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Pogorzela deklaruje wolę wsparcia finansowego w latach 2010-2013 – w przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko Oś priorytetowa XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe – projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego” do kwoty 56.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-05