Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII /122/08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 r W sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej.

UCHWAŁA Nr XVII /122/08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 r W sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej.

Numer uchwały: 122
Numer sesji: 17
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVII /122/08
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 4 lipca 2008 r

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej usytuowaną na działce nr 1728/2 o powierzchni 0,20.84 ha opisaną w księdze wieczystej KW nr 37082.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie