Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2008 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2008 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Numer uchwały: 121
Numer sesji: 17
Rok: 2008

Uchwała Nr XVII/121/08
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 4 lipca 2008 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2008 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż w roku 2008 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane będzie zadanie polegające na wsparciu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Gostyńskiego na lata 2008 – 2032”, którego wykonawcą jest Powiat Gostyński.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie