Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/119/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 04 lipca 2008r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pogorzela.

Uchwała Nr XVII/119/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 04 lipca 2008r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pogorzela.

Numer uchwały: 119
Numer sesji: 17
Rok: 2008

Uchwała Nr XVII/119/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 04 lipca 2008r.

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pogorzela.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013 dla Gminy Pogorzela stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIX/169/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 października 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie