Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII/117/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

UCHWAŁA Nr XVII/117/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

Numer uchwały: 117
Numer sesji: 17
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVII/117/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 4 lipca 2008 roku

w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się udziały Gminy Pogorzela w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu poprzez nabycie 5 udziałów po 1.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie