Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVI/ 113 /08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 21 maja 2008 r W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej 60.

UCHWAŁA Nr XVI/ 113 /08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 21 maja 2008 r W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej 60.

Numer uchwały: 113
Numer sesji: 16
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVI/ 113 /08
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 21 maja 2008 r

W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej 60.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 68 ust.1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez burmistrza Pogorzeli przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej 60/4 usytuowanego na działce nr 1447, bonifikaty w wysokości 50% ceny ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego przy jednorazowym uiszczeniu należności przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie