Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/109/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pogorzeli.

Uchwała Nr XV/109/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pogorzeli.

Numer uchwały: 109
Numer sesji: 15
Rok: 2008

Uchwała Nr XV/109/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pogorzeli.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się panią Monikę Poniatowską na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pogorzeli z dniem 1 maja 2008 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/109/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Pogorzeli.

Na podstawie art. 3a i następnych ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1593 z późń. zm.) został przeprowadzony otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W dniu 16 kwietnia bieżącego roku procedura naboru została zakończona. W jego wyniku komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pogorzeli rekomenduje do powołania na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego panią Monikę Poniatowską.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie