Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Uchwała Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Numer uchwały: 107
Numer sesji: 15
Rok: 2008

Uchwała Nr XV/107/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 73, poz. 431/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli – Piotrowi Curykowi – ubruttowione wynagrodzenie z uwzględnieniem następujących składników:

-wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.200,00 zł
-20 % dodatek za wysługę lat w kwocie - 840,00 zł
-dodatek funkcyjny w kwocie - 1.500,00 zł
-20 % dodatek specjalny - 1.140,00 zł
----------------------------
Razem : 7.680,00 zł

Słownie :siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych gr oo.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3
Uchyla się Uchwałę Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2008 r.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.04.2008 r. (Dz. U. Nr 73 poz. 431) ustala nowe regulacje płacowe dla pracowników samorządowych. Wynagrodzenie zasadnicze dla wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi od 4.200,oo do 5.900,oo zł , dodatek funkcyjny od 1.500 do 1.900,oo zł. Do tych składników dochodzi staż pracy oraz dodatek specjalny w wysokości 20% płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego.
Nowe wynagrodzenie dla Burmistrza Pogorzeli jest najniższym jakie ustala Rozporządzenie Rady Ministrów.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zenona Juskowiak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie