Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XV/106/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela

UCHWAŁA NR XV/106/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela

Numer uchwały: 106
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XV/106/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) i art.15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr.64, poz.427) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się wolę utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Pogorzela jako członka zwyczajnego.

§ 2
Upoważnia się pana Piotra Curyka – Burmistrza Pogorzeli do występowania w imieniu gminy w komitecie założycielskim i składania oświadczeń woli związanych z organizacją i rejestracją lokalnej grupy działania w sądzie rejestrowym.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie