Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/102/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.

UCHWAŁA Nr XV/102/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Numer uchwały: 102
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XV/102/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala,
co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007
i wysłuchaniu w tej sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, udziela się Burmistrzowi Pogorzeli absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie