Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela

Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela

Numer uchwały: 96
Numer sesji: 14
Rok: 2008

Uchwała Nr XIV/96/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./, art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm./ oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późń. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Pogorzeli wyraża zgodę na zaproponowaną przez dyrektorów: Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wartość jednego punktu w kwocie 6,00 zł /załącznik nr 1/.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXIII/200/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.


Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/96/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27.03.08 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego
punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela

Wartość jednego punktu podwyższono w 2006 r. i wynosiła ona 5,50 zł. W roku 2008 pracownicy niepedagogiczni w szkołach i przedszkolu otrzymując podwyżkę przekroczyliby próg płacowy w swojej grupie. Wobec powyższego wywołanie tejże uchwały jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional