Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIV/95/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

UCHWAŁA Nr XIV/95/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Numer uchwały: 95
Numer sesji: 14
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIV/95/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 310.584,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 11.028.405,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 310.584,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.1. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 11.028.405,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.173.080,00 zł.
w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.276.734,00 zł
3. Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
na 2008 rok określa załącznik Nr 3 1.588.222,00 zł


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zdjęcia dołączone:

      Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional