Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/94/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Uchwała Nr XIII/94/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Numer uchwały: 94
Numer sesji: 13
Rok: 2008

Uchwała Nr XIII/94/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 lutego 2008 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:


§ 1

1. W uchwale Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust 1 liczbę 251 163,71 zastępuje się liczbą 251 391,15.
2) w § 1 ust 2:
- liczbę 10 194,51 podaną jako kwotę poręczenia w roku 2021 zastępuje
się liczbą 10 421,95,
- liczbę 251 163,71 podaną jako kwotę całkowitego poręczenia zastępuje się liczbą
251 391,15.
3) w § 1 ust 3 liczbę 251 163,71 zastępuje się liczbą 251 391,15.


§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do uchwały nr XIII/94/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Uchwała nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007 roku została podjęta z naruszeniem prawa, samo naruszenie ma charakter nieistotny jak stanowi uchwała nr 3/152/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2008 roku. W zaistniałej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały prawidłowo zmieniającej uchwałę nr IX/49/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku oraz uchylającej uchwałę nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional